aegon-templeton-eszkozalap

Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF)

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2022. május 25-től

Az eszközalap kizárólag az I-AM AllStars Balanced befektetési alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja mérsékelt értéknövekedés elérése közepes kockázat vállalása mellett különféle kötvény és részvénypiacokba, azon belül elsősorban aktív befektetési alapokba és tőzsdén kereskedett alapokba történő befektetés útján.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az I-AM AllStars Balanced befektetési alap befektetési politikája:

Az alap aktív befektetési stratégia szerint fektet be, indexre/referenciaértékre történő hivatkozás nélkül. A befektetési alap az alap vagyonának legalább 70%-át más alapokba fekteti be, ideértve a látra szóló betéteket (illetve a felmondható betéteket is). Részvényekbe az alap vagyonának legfeljebb 50%-a fektethető be más alapokon és részvényeken keresztül. Származékos eszközök csak fedezeti célra használhatók. Az alap a befektetés során ökológiai, illetve szociális kritériumokat vesz figyelembe.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

 

Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább