aegon-schroder-eszkozalap

Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Schroder ISF – US Small & Mid-Cap Equity befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA-beli kis és közepes méretű vállalatok részvényei.
Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja tőkenövekedés biztosítása kis- és közepes méretű USA-beli vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Schroder ISF – US Small & Mid-Cap Equity befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát kis- és közepes méretű USA-beli vállalatok részvényeibe fektetheti be. Ezek olyan vállalatok, amelyek a vásárlás idején piaci tőkésítési szintjük alapján az USA-beli részvénypiac legalsó 40%-át alkotják. Az alap az USA-ban működő kis- és közepes méretű vállalatok széles körébe fektet be. Befektetési megközelítésünk az USA-beli vállalatok három típusára összpontosít: olyan vállalatokra, amelyek az alapkezelő megítélése szerint erős növekedési tendenciákat és javuló pénzeszközszinteket mutatnak; olyan vállalatokra, amelyek az alapkezelő megítélése szerint megbízható jövedelmet és árbevételt termelnek; valamint olyan vállalatokra, amelyek az alapkezelő megítélése szerint a piac által fel nem ismert pozitív változásokat mutatnak. Az alapkezelő úgy véli, hogy ezáltal csökkenthető az átfogó kockázat és növelhetőek a hozamokat az alap befektetői számára közép- és hosszú távon. Az alap felhasználhat származékos eszközöket azzal a céllal, hogy csökkentse a kockázatot, illetve hatékonyabban kezelje az alapot. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Az alap referenciaindexe a Russell 2500 TR Lagged Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább