aegon-schroder-eszkozalap

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális átváltoztatható kötvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja tőkenövekedés biztosítása a világ bármely részén működő vállalatok átváltoztatható értékpapírjaiba történő befektetéssel.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények diverzifikált portfóliójába fekteti be. Az alap a világ bármely részén működő vállalatok részvényeibe is befektethet. Az átváltoztatható kötvények jellemzően vállalati kötvények, amelyek egy adott áron részvényre válthatók át. Ezért az alapkezelő megítélése szerint a befektetők kitettségre tehetnek szert globális részvénypiacok felé a kötvényekbe történő befektetések defenzív előnyeivel és kevésbé volatilis jellemzőivel. Az alap eszközeinek több mint 50%-át befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (a Standard & Poor’s vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített kötvények esetében, valamint a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények esetében). Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat.

Az alap referenciaindexe a Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.