aegon-schroder-eszkozalap

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális átváltoztatható kötvények.

Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja tőkenövekedés biztosítása a világ bármely részén működő vállalatok átváltoztatható értékpapírjaiba történő befektetéssel.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények diverzifikált portfóliójába fekteti be. Az alap a világ bármely részén működő vállalatok részvényeibe is befektethet. Az átváltoztatható kötvények jellemzően vállalati kötvények, amelyek egy adott áron részvényre válthatók át. Ezért az alapkezelő megítélése szerint a befektetők kitettségre tehetnek szert globális részvénypiacok felé a kötvényekbe történő befektetések defenzív előnyeivel és kevésbé volatilis jellemzőivel. Az alap eszközeinek több mint 50%-át befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (a Standard & Poor’s vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített kötvények esetében, valamint a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények esetében). Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat. Az alap célja, hogy az alap befektetéseinek teljesítménye szerinti hozamot biztosítsa azáltal, hogy csökkenti az euró és az alap alappénzneme (amerikai dollár) között bekövetkező árfolyamingadozások hatását.

Az alap referenciaindexe a Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus EUR Hedged.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

*A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább