aegon-raiffeisen-reszveny-eszkozalap

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. július 06-tól

Az eszközalap kizárólag a Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: magyar és más EGT tagállam által kibocsátott állampapírok.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap befektetési célja, hogy a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett hosszabb távon – a befektetési politika által lehetővé tett – maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan alacsony hozam elérése érdekében alacsony kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

A Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap befektetési politikája:

Az Alap elsősorban rövid futamidejű magyar állampapírokba, valamint lekötött és lekötetlen banki betétekbe fektet. Az Alap igyekszik kihasználni intézményi befektetői mivoltából eredő előnyöket, így többek között olyan eszközökbe fektet be, melyek mások számára nem érhetők el és ezeket közvetíti saját befektetői felé. Az Alap alacsony kockázatú befektetést kínál ügyfelei részére, és célja a bankbetétek és a rövid lejáratú állampapírok hozamával versenyképes megtérülés biztosítása likvid befektetési formában.
Az Alap fedezeti és befektetési célú származtatott ügyletet is köthet, amely a portfólió hatékony kezelésének célját szolgálja.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább