aegon-moneymaxx

MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. szeptember 1-től

Az eszközalapra jellemző befektetési eszköz az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap befektetési jegye. Az eszközalapban emellett likviditási célú eszközök is tarthatók az eszközalap devizanemében, melyek elsősorban bankszámlapénz, lekötött bankbetét, repó ügylet, diszkont kincstárjegy, MNB kötvény és éven belüli hátralevő futamidejű magyar államkötvény lehetnek.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az eszközcsoportokra vonatkozó befektetési korlátok:

Eszközcsoport Megcélzott arány Minimális arány Maximális arány
Jellemző befektetési eszköz 100% 90% 100%
Likviditási célú eszközök 0% 0% 10%

A megcélzott arányoktól a befektetési egységek forgalmazása által indokolt mértékben lehet eltérni.

Az eszközalapnak nincs referenciaindexe. Az eszközalap referenciamutatója évi 3,00%. Az alkalmazott referenciamutató egy minimum hozamkorlát, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci kötvények és részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közti és eszközosztályokon belüli eszközallokációval olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely a javasolt 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. Az Alap elsősorban feltörekvő piacokon keres befektetési lehetőségeket. A befektetési célok megvalósítása érdekében az alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

A VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap befektetési politikája:

Az Alap nem kíván egy fix indexet követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat. Az alap befektetéseinek fókuszában a feltörekvő piacok állnak. Az Alap elsősorban a feltörekvő piaci helyi devizás állampapírok, keménydevizás állam- és vállalati kötvények és részvénypiacok között allokálja eszközeit, az aktuális piaci várakozásainak megfelelően. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és piacokon (pl. árupiacok) is felvehet pozíciókat. Az Alap a devizapozícióit túlnyomórészt fedezi, de lehetősége van nyitott devizapozíció felvételére is.

A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy a mögöttes alap ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban kizárólag a megengedett eszközökre vonatkozó vételi és eladási, valamint betétlekötési és repó ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban származtatott ügyletek (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célból) nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább