aegon-jpmorgan-eszkozalap

JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag a JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális spekulatív kötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy elsősorban a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő globális értékpapírokba történő befektetés révén – adott esetben származékos pénzügyi eszközök igénybevételével – a globális kötvénypiaci hozamokat meghaladó hozamot érjen el.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 67%-át (a pénzeszközöket és pénzeszköz-egyenértékeseket leszámítva) fekteti be közvetlenül vagy származékos pénzügyi eszközök igénybevételével a befektetésre ajánlottnál rosszabb minősítésű, hitelviszonyt megtestesítő vállalati értékpapírokba. Ezen értékpapírok kibocsátói bármely országban rendelkezhetnek székhellyel, akár feltörekvő piacokon is. Az alap befektethet minősítéssel nem rendelkező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. Az alap befektetési céljai elérése érdekében származékos pénzügyi eszközökbe fektet be. Az ilyen eszközök fedezeti célokra is használhatók. Az alap eszközeinek legfeljebb 5%-át tarthatja feltételekhez kötött átváltható értékpapírokban. Az alap bármely valutában denominált eszközbe befektethet, az árfolyamkockázatot pedig fedezheti. Az alap célja, hogy minimalizálja az USA dollár (USD) és a magyar forint (HUF) egymáshoz viszonyított árfolyamingadozásainak hatásait.

Az alap referenciaindexe az BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) forintra fedezve.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább