alap-franklin-eszkozalap

Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2016. szeptember 1-től

Az eszközalap kizárólag a Franklin Global Real Estate Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális ingatlanalapok és ingatlanokkal foglalkozó vállalatok részvényei.
Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja a befektetések hozamának maximalizálása befektetései értékének növelésével és hozambevétel elérésével közép- és hosszú távon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Franklin Global Real Estate Fund befektetési politikája:

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be:

 • ingatlanbefektetési alapok (REIT-ek);
 • bármely országban, többek között a feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező, ingatlanok finanszírozásával, forgalmazásával, tulajdonlásával, fejlesztésével és kezelésével foglalkozó, bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet:

 • fedezeti és/vagy hatékony portfóliókezelési célú származékos eszközök.

A befektető csapat kiváló befektetési jellemzőkkel rendelkező értékpapírokat vásárol.

Az Alap referenciaindexe a FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Ingatlankockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

Az eszközalap nem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 8. cikk (1) bekezdésében, vagy a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább