Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek
aegon-fidelity-eszkozalap

Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci kötvények.
Az eszközalap devizaneme euró (USD).

Az eszközalap célja, hogy jövedelmet és tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

A Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át globális feltörekvő piaci kötvényekbe fekteti. A feltörekvő piacok egyebek mellett a latin-amerikai, délkelet-ázsiai, afrikai, kelet-európai (beleértve Oroszországot is) és közel-keleti piacokat jelentik, befektetések azonban más térségekben is lehetségesek. Az alap akár közvetlen módon bármely, a kínai piacokon jegyzett vagy kereskedett elismert kínai belföldi kötvényekbe is befektetheti nettó eszközeit.Egyéb típusú értékpapírokba is szabadon befektethet, ideértve a feltörekvő országokban működő kibocsátók által a helyi piacokon kibocsátott adósságpapírokat, kamatozó termékeket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat és vállalati kötvényeket, valamint a rosszabb minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül szabadon befektethet. Az alap USA dollártól eltérő devizában kibocsátott kötvényekbe is befektethet. Az alap a devizakitettséget például határidős devizaügyeletekkel fedezheti. Államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és egyéb szervezetek által kibocsátott kötvényekbe fektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe a JPMorgan EMBI Global Diversified Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

A Fidelity – a jelzett eltérésekkel – minden eszközosztályban és alapban figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatok környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S), irányítási (governance – G, együttesen „ESG”) eseményekre, vagy feltételekre vonatkoznak, amelyek bekövetkezésük esetén tényleges, vagy lehetséges negatív hatással lehetnek a befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó megközelítés az ESG kockázatok egyedi kibocsátó szinten történő azonosítására és értékelésére törekszik.

A Fidelity befektetési csapata által figyelembe vehető fenntarthatósági kockázatok többek között:

 • vállalatirányítási hiányosságok (pl. az igazgatótanács összetétele, vezetői juttatások);
 • részvényesi jogok (pl. az igazgatók megválasztása, tőkemódosítások);
 • szabályozási változások (pl. üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó korlátozások, kormányzati szabályok);
 • fizikai fenyegetések (pl. szélsőséges időjárás, klímaváltozás, vízhiány);
 • márka- és reputációs ügyek (pl. elégtelen egészségügyi és biztonsági jegyzőkönyvek);
 • ellátási lánc kezelése (pl. a halálesetek számának növekedése, a sérülések miatt kieső idők aránya, munkaviszonyok);
 • munkamódszerek (pl. az egészségügyi, biztonsági és emberi jogi rendelkezések megfigyelése).

A Fidelity portfóliókezelői és elemzői a befektetési lehetőségek pénzügyi eredményeire vonatkozó elemzéseiket további minőségi és mennyiségi nem-pénzügyi (nem-fundamentális), az ESG kockázatokat tartalmazó elemzéssel egészítik ki és figyelembe veszik ezeket a tényezőket a befektetési döntéshozatalban és kockázatfigyelésben olyan mértékig, amennyiben lehetséges vagy tényleges kockázatot és/vagy lehetőséget jelentenek a hosszútávú, kockázattal korrigált hozamok maximalizálásánál.

Az ESG kockázatok befektetési döntésekbe történő rendszerszintű integrációja az alábbiakra épül:

 • „minőségi értékelés”, hivatkozással többek között esettanulmányokra, a kibocsátókhoz kapcsolódó környezeti, társadalmi és irányítási hatásokra, termékbiztonsági dokumentumokra, ügyfélértékelésekre, vállalat-látogatásokra, vagy szabadalmaztatott modellekből és helyi hírforrásokból származó adatokra; és
 • „mennyiségi értékelés”, hivatkozással az ESG minősítésekre, amelyek származhatnak külső szolgáltatóktól – ideértve többek között az MSCI-t – vagy a vagyonkezelő által, elsődlegesen a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések szerint meghatározott belső minősítésekre, harmadik felek által kiállított tanúsítványokban vagy megjelölésekben található adatokra, ökológiai lábnyomokra vonatkozó értékelésekre, vagy a kibocsátók ESG szempontból lényeges tevékenységeinek az árbevételen vagy nyereségen belüli arányára.

A Fidelity Felelős Befektetési Politikája (elérhető a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-policy/ címen) részletesen bemutatja a Fidelity által a fenntartható befektetésekre vonatkozó megközelítését, ezen belül Fidelity elvárásait a kibocsátók felé, az ESG integrációt és kivitelezést, a részvételi és szavazási politikát, a kizárási és kiszállási politikát, az együttműködésre történő összpontosítást és a politikára vonatkozó irányítási elveket.

Az Alap az SFDR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. vagy 9. cikke szerinti közzétételek teljesítésére nem kötelezett, így az Alap a Taxonómia Rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete) 7. cikke szerinti alapnak minősül és az ilyen alapok befektetései nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek