aegon-fidelity-eszkozalap

Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – America Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Fidelity Funds – America Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át (általában pedig 75%-át) olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyeket az Egyesült Államok tőzsdéin jegyeznek, amelyeknek a székhelye az Egyesült Államokban van, vagy amelyek üzleti tevékenységük legnagyobb részét ott végzik. Az alap kiegészítő jelleggel pénzpiaci eszközökbe is befektethet. Az alap eszközeinek legalább 50%-át olyan vállalatok értékpapírjaiba fekteti be, amelyek kedvező környezeti, társadalmi és irányítási (ESG-) jellemzőkkel bírnak. Az alap aktív kezelése során a befektetéskezelő mérlegeli a növekedési és értékelési mutatókat, a vállalat pénzügyi adatait, a tőkemegtérülést, a cash flow-kat és egyéb mutatószámokat, valamint a vállalatirányítást, az ágazatot, a gazdasági feltételeket és egyéb tényezőket. Az alap fedezeti és hatékony portfóliókezelési céllal használhat származékos eszközöket.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index forintra fedezve.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.