aegon-raiffeisen-reszveny-eszkozalap

Európai Részvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalapra jellemző befektetési eszköz az iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap) befektetési jegye. Az eszközalapban emellett likviditási célú eszközök is tarthatók az eszközalap devizanemében, melyek elsősorban bankszámlapénz, lekötött bankbetét, repó ügylet, diszkont kincstárjegy, MNB kötvény és éven belüli hátralevő futamidejű magyar államkötvény lehetnek.

 

Az egyes eszközcsoportokra vonatkozó befektetési korlátok:

 

Eszközcsoport Megcélzott arány Minimális arány Maximális arány
Jellemző befektetési eszköz 100% 90% 100%
Likviditási célú eszközök 0% 0% 10%

A megcélzott arányoktól a befektetési egységek forgalmazása által indokolt mértékben lehet eltérni.

Az eszközalap referenciaindexe az Euro STOXX 50 Net Return EUR index.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: eurózónás részvények.

Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja, hogy a legnagyobb közkézhányadú eurózónás vállalatok teljesítményéből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon.

 

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap) befektetési politikája:

Az Alap célja, hogy – amennyire csak lehetséges – kövesse a Euro STOXX 50 Index teljesítményét, ennek érdekében megpróbálja az index összetételét előállítani. Az index a STOXX Europe 600 Index 50 legnagyobb közkézhányadú eurózónás vállalatának teljesítményét méri. Az Alap befektetési céljai elérése érdekében elsősorban részvényekbe fektet. Az Alap legalább 95%-ban az index összetételét kitevő eszközökből áll. Az Alap rövidtávra fedezet ellenében kölcsönadhatja eszközeit, hogy többletbevételre tegyen szert, az Alap költségeit ellensúlyozandó. Az alapkezelőnek nem célja, hogy tőkeáttétel keletkezzen az alapban, de időnként minimális tőkeáttétel előállhat, például a hatékony portfólókezelés céljára használt származtatott eszközök miatt.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban kizárólag a megengedett eszközökre vonatkozó vételi és eladási, valamint betétlekötési és repó ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban származtatott ügyletek (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célból) nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

*A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama –  a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Európai Részvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

Az eszközalap nem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 8. cikk (1) bekezdésében, vagy a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább