befektetesi-alap-usd-high

Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag a Blackrock Global Funds – Global Allocation Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.
Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja, hogy a befektetésen elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az eszközalap eszközein elért hozamok révén.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Blackrock Global Funds – Global Allocation Fund befektetési politikája:

Az Alap világszerte összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) és kamatozó értékpapírokba fekteti be, a szokásos piaci feltételek szerint. A kamatozó értékpapírok közé a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok) tartoznak. Tarthat betéteket és pénzeszközöket is. A fentiek értelmében az eszközosztályok és annak mértéke, hogy az Alap ezekbe milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhatnak, a piaci feltételek függvényében. A kamatozó értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, társaságok és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), és lehetnek közöttük viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy hitelminősítéssel nem rendelkező értékpapírok is. Az Alap befektethet olyan cégekbe is, amelyek mérete kicsi és amelyek fejlődésük korai szakaszában vannak. Az Alap általában törekszik arra, hogy alulértékelt cégek értékpapírjaiba fektessen be (vagyis amikor azok piaci árfolyama nem tükrözi mögöttes értéküket).  Az Alap származtatott pénzügyi eszközöket használhat az Alap befektetési céljának elérésére és/vagy az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére, a befektetési költségek csökkentésére és kiegészítő jövedelem generálására. Az Alap, a származtatott pénzügyi eszközökön keresztül, változó összegű piaci tőkeáttételt hozhat létre (amikor az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitettség jön létre). Az Alap fedezett, aminek célja az amerikai dollár és az euró egymáshoz viszonyított árfolyamának ingadozásaitól való védelem. Lehetséges, hogy a fedezeti stratégia a devizakockázatot teljes mértékben nem küszöböli ki, és ez hatással lehet az alap teljesítményére.

Az alap referenciaindexe S&P 500 (36%) + FTSE World (ex-US) (24%) + 5 Year US Treasury (24%) + Citigroup Non-US World Government Bond Index (16%).

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább