aegon-pioneer-kotveny

Amundi US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag a Amundi Funds US Equity Fundamental Growth befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA növekedési részvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja a befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Amundi Funds US Equity Fundamental Growth befektetési politikája:

Az alap főként olyan vállalatok részvényeinek széles körébe fektet be, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, vagy üzleti tevékenységük nagy részét az Amerikai Egyesült Államokban végzik. Az alap származtatott ügyleteket használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközök, piacok vagy egyéb befektetési lehetőségek (beleértve a részvényekre összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú- vagy rövidtávú) elérésére. Az alapkezelő „növekedés” típusú befektetést alkalmaz, olyan vállalatokat keres, amelyek az átlagosnál magasabb jövedelemnövekedési potenciállal rendelkeznek. A befektetési folyamat fundamentális kutatáson alapul.

Az alap referenciaindexe a Russell 1000 Growth Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Amundi US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

A Fenntarthatósági kockázatok Amundi általi integrálása:

Az Amundi saját megközelítést fejlesztett ki az ESG tényezők értékelésére. Az ESG tényezők Amundi által kifejlesztett értékelésének a célja a kibocsátók ESG tényezők szerinti teljesítményének, azaz annak a mérése, hogy mennyire képesek elébe menni az iparágban és az egyedi körülményekben rejlő Fenntarthatósági Kockázatoknak és lehetőségeknek és kezelni azokat. A környezeti, társadalmi, irányítási tényezők Amundi által kifejlesztett minősítésének az alkalmazásával a befektetési döntések meghozatalakor a portfóliókezelők a Fenntarthatósági Kockázatokat is figyelembe veszik.

Az Amundi célzott kizárási szabályokat alkalmaz az Amundi valamennyi aktív befektetési stratégiája esetében, azaz kizárja azokat a társaságokat, amelyek tevékenysége ellentétes a Felelős Befektetési Politikával, azaz amelyek nem tesznek eleget a nemzetközi konvencióknak, a nemzetközileg elismert keretrendszereknek, illetve a nemzeti szintű szabályozásnak.

Az Amundi a saját belső ESG minősítési folyamatát a „maga nemében legjobb” megközelítéssel fejlesztette ki. Az egyes szektorokra adaptált minősítések célja a társasági működés dinamikájának felmérése.

Az ESG minősítést és elemzést az Amundi ESG elemző csapata végzi, amely emellett független és kiegészítő inputot is ad a döntési folyamathoz az alábbiakban részletezettek szerint.

Az Amundi ESG minősítése egy ESG mennyiségi pontérték, amelyet hét kategóriára osztanak fel A-tól (a legjobb pontértékek) G-ig (a legrosszabb). Az Amundi ESG minősítő skálán a kizárási listára kerülő értékpapírok G minősítésűek.

A vállalati kibocsátók számára az ESG teljesítményt az átlagos iparági teljesítménnyel vetik össze a három ESG tényező tekintetében:

 1. Környezeti tényező: megvizsgálja, milyen mértékben képes a kibocsátó a közvetlen és közvetett környezeti hatásának az ellenőrzésére az energiafogyasztásának a korlátozása, üvegházhatású kibocsátásai csökkentése, az erőforrások kimerülésével szembeni intézkedések és a biodiverzitás védelme révén.
 2. Társadalmi tényező: a kibocsátó működését két különálló koncepció mentén méri fel: a kibocsátónak a humántőke fejlesztésére irányuló stratégiája és általában az emberi jogok tiszteletben tartása vonatkozásában.
 3. Irányítási tényező: Felméri, milyen mértékben képes a kibocsátó a hatékony vállalati irányítási keretek alapjának megteremtésére és hosszú távon érték teremtésére.

Az Amundi ESG minősítése során alkalmazott módszertan 37 kritériumot használ, amelyek vagy generikusak (minden társaság esetében fennállnak a tevékenységtől függetlenül) vagy szektor-specifikusak, amelyeket szektor szerint súlyoznak és a kibocsátó hírnevére, működési hatékonyságára és a szabályozására gyakorolt hatása alapján vesznek figyelembe.

További tájékoztatás, beleértve az Amundi Felelős Befektetési politikáját és minősítési módszertanát, a www.amundi.com webhelyen található.

Az Alap a célkitűzéseivel és a befektetési politikájával összhangban környezeti jellemzőket mozdít elő a Taxonómia Rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete) 6. cikke értelmében és részlegesen befektethet olyan gazdasági tevékenységekbe, amelyek hozzájárulnak egy vagy több környezeti célkitűzéshez a Taxonómia Rendelet 9. cikkében szabályozott környezeti célkitűzések közül. Az Alap jelenleg is tartalmazhat befektetéseket olyan gazdasági tevékenységekbe, amelyek fenntartható gazdasági tevékenységeknek minősülnek, de jelenleg az Alap nem rendelkezik célkitűzéssel az ilyen befektetések minimális arányát illetően. Az Alapkezelő minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy amint ez lehetséges, közzétegye a fenntartható gazdasági tevékenységekben lévő befektetések arányát az SFDR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikk (4), 9. cikk (6) és 11. cikk (5) szerinti közzétételek Taxonómia Rendelet általi kiegészítéseit részletező Szabályozátechnikai Standard hatálybalépését követően.

A fentiektől függetlenül, a „jelentős károkozás elkerülését” célzó elv csak az Alap azon befektetéseire vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az alap többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az alap egy olyan pénzügyi termék, amely előmozdítja az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről  (Közzétételi Rendelet) 8. cikke szerinti ESG tényezőket.

Továbbá, az alap a Benchmarkot a Közzétételi Rendelet alkalmazásában referenciamutatóként jelölte ki. A Benchmark egy széles értelemben vett piaci index, amely a környezeti jellemzőket nem értékeli, illetve összetétele nem függ a környezeti jellemzőktől, és ennélfogva nincs összehangolva az alap által előmozdított környezeti jellemzőkkel.

Az alap a Fenntarthatósági Tényezőket a befektetési folyamataiba a Prospektus „Fenntartható Befektetés” című részében részletezettek szerint integrálja. az alap arra törekszik, hogy portfóliója a környezeti, társadalmi, irányítási tényezők értékelését tekintve a Benchmarkénál magasabb pontértéket érjen el. az alap és a Benchmark ESG tényezők szerinti pontértékének a meghatározásához az ESG tényezők szerinti teljesítményt úgy mérik, hogy egy értékpapír mindhárom ESG tényező tekintetében elért átlagos teljesítményét az ESG környezeti, társadalmi és irányítási kritériumai szerint összehasonlítják az értékpapír kibocsátójának az iparágával. Az értékpapíroknak az Amundi ESG értékelési módszertana alkalmazásával történő kiválasztásakor a befektetési döntéseknek a Fenntarthatósági Tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai az alap jellegének megfelelően kerülnek figyelembe vételre.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább