aegon-allianz-eszkozalap

Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag az Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: euróban kibocsátott kötvények.
Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja hosszú távú tőkenövekedés elérése a hosszú távú átlagos hozamot meghaladóan euróban tekintve, az euró iránti kitettséggel rendelkező globális kötvénypiacokba való befektetés révén.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Bond befektetési politikája:

Az alap eszközei elsődlegesen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kerülnek befektetésre a befektetési célkitűzéssel összhangban. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-a befektetési célkitűzésben leírtaktól eltérően hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektethető be. Az alap eszközei befektethetők a fejlődő piacokon. Az alap eszközeinek legfeljebb 20%-a magas hozamú kötvényekbe fektethető be, amelyek jellemzően magasabb kockázatot jelentenek és a magasabb nyereség esélyét hordozzák. Az alap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető be eszközalapú értékpapírokba és/vagy jelzálog alapú értékpapírokba. Az alap eszközeinek legfeljebb 100%-át betétekben lehet tartani és/vagy közvetlenül pénzpiaci eszközökbe és/vagy (legfeljebb Az alap eszközeinek 10%-áig) pénzpiaci alapokba lehet befektetni ideiglenes jelleggel likviditáskezelési és/vagy védelmi célból. Legfeljebb 20% nem EUR devizakitettség megengedett. Az alap eszközei futamidejének 3 és 9 év között kell lennie. Származékos termékek használhatók az áringadozások kockázatának ellensúlyozására (lefedezésre), a két vagy több piac közötti árkülönbségek kiaknázására (arbitrázsra), vagy a nyereség megtöbbszörözésére (tőkeáttételre), bár ez a veszteségeket is megtöbbszörözheti.

Az alap referenciaindexe a Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

 

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább