aegon-allianz-eszkozalap

Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag az Allianz Global Investors Fund – Allianz European Equity Dividend befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: európai, magas osztalékot fizető részvények.
Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja hosszú távú tőkenövekedés elérése az európai részvénypiacok olyan vállalataiba való befektetés révén, amelyek várhatóan fenntartható osztalékhozamokat érnek el.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

Az Allianz Global Investors Fund – Allianz European Equity Dividend befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 75%-a tartósan, fizikailag részvényekbe kerül befektetésre a befektetési célkitűzésben leírtak szerint. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-a a befektetési célkitűzésben leírtaktól eltérő részvényekbe fektethető be. Az alap eszközeinek legfeljebb 20 %-a fejlődő piacokon fektethető be. Az alap eszközeinek legfeljebb 20%-a közvetlenül betétekben tartható és/vagy pénzpiaci eszközökbe és/vagy (legfeljebb az alap eszközeinek 10%-áig) pénzpiaci alapokba fektethető be.

Az alap referenciaindexe az MSCI Europe Total Return Net Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább