Rendezvénylemondás biztosítás

English version

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (székhelye1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58., cégjegyzékszáma: 01-10-049598) mint Szerződő és az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.), mint Biztosító Csoportos biztosítási szerződést kötött, amely szerint a Biztosító a Sziget weboldalán (https://szigetfestival.com) vásárolt belépőjegyekre rendezvénylemondás biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottak számára.

A biztosítás az alábbi eseményekre terjed ki:

SZOLGÁLTATÁSI TÁBLA
Biztosítási esemény Biztosító szolgáltatása
a Biztosított – biztosítási tartam alatti – hirtelen fellépő betegsége, balesete, amelyek sürgős kórházi felvételt, kórházi fekvőbeteg ellátást igényelnek, és a jelenleg érvényes orvosszakmai szabályok alapján megállapított gyógytartam a Rendezvény megkezdéséig nem telik le, vagy A belépőjegy árának visszatérítése
a Biztosított – biztosítási tartam alatti – halála, vagy
a Biztosított Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának*, illetve vele közös lakcímen bejelentett élettársának – biztosítási tartam alatti – halála a Rendezvény kezdetét megelőző 30 napon belül

*A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Egyeneságbeli rokonnak pedig a joggyakorlat szerint a felmenők (szülők, nagyszülők), illetve a gyermekek számítanak.

Biztosítási dokumentumok

Csoportos rendezvénylemondás biztosítás feltételei

RD-SZ-240515

Alfa Csoportos Rendezvénylemondás Biztosítás - Biztosítási termékismertető

CSOP-RD-PID-240515

Távértékesítési tájékoztató

TAV-TAJ-RD-240515

Adatvédelmi tájékoztató csoportos biztosítás megkötéséhez

CSOP-AVT-RD-240515

Kárbejelentő dokumentumok

Rendezvénylemondás biztosítás - Sztornó nyilatkozat

Rendezvénylemondás kárbejelentő

RD-KB-240515+ALT-A07K-240501

Event cancellation insurance

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (registered office: Hajógyári sziget, top. lot no. 23796 58, H–1033 Budapest, Hungary; company registration number: 01 10 049598) as Policyholder and Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (Üllői út 1, H–1091 Budapest, Hungary), as Insurer, entered into a Group Insurance according to which the Insurer provides event cancellation cover to the Insureds for Tickets purchased on the Sziget website (https://szigetfestival.com).

The insurance covers the following events:

SERVICE TABLE
Insured event Insurer’s benefit
sudden illnesses or accidents of the Insured occurring during the term of Insurance which require urgent admission to hospital or in-patient hospital treatment and the period of treatment determined on the basis of the current medical regulations has not expired before the start of the Event, or Reimbursement of the ticket price
death of the Insured during the term of Insurance, or
death of a close relative of the Insured* as defined in the Civil Code or of their spouse or common-law partner registered at the same address as the Insured during the term of insurance within 30 days prior to the start of the Event

*The spouse, direct line relatives, adopted, step and foster children, adoptive, step and foster parent and siblings. In accordance with the case law, next of kin relatives are ascendants (parents, grandparents) and children.

Insurance documents

Terms and Conditions of Group Event Cancellation Insurance

RD-SZ-240515-EN

Alfa Group Event Cancellation Insurance - Product Information Document

CSOP-RD-PID-240515-EN

Distance Selling information

TAV-TAJ-RD-240515-EN

Privacy notice for taking out group insurance

CSOP-AVT-RD-240515-EN

Claim documents

Event cancellation insurance - Statement of cancellation

Event cancellation claim form

RD-KB-240515+ALT-A07K-240501-EN