Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Jadran Mart

Alfa Csoportos Biztosítás

Jadran Gondoskodás Klub tagjai részére

Biztonság az élet váratlan helyzeteire!

Az Alfa Biztosítóval kötött együttműködés keretében a Jadran-Mart Kft. olyan kedvező díjú baleset- és betegségbiztosítási csomagok elérését teszi lehetővé a Jadran Gondoskodás Klub tagjai számára, amellyel nemcsak saját, hanem családjuk biztonságáról is gondoskodhatnak.

Kik igényelhetik a biztosítást?

A biztosítási csomagokat azok a magánszemélyek igényelhetik, akik a Jadran-Mart Kft. által működtetett Jadran Gondoskodás Klub tagjává váltak. Egyéni és családi fedezet, utóbbi igénylése esetén a fedezet nemcsak a klubtagra, , hanem a vele azonos állandó lakcímre bejelentett 1-65 év közötti közeli hozzátartozókra, élettársra is kiterjed. Biztosítottá csak az a személy válhat, akinek az életkora a 65 évet nem haladja meg.

Milyen esetekre vonatkozik a biztosítás?

Az alap baleseti csomag 1-5-ig terjedő számú egységben igényelhető, a választott egységszám az opcionálisan választható kiegészítő csomagokra is érvényben lesz. A szolgáltatásokat és az 1 egységre vonatkozó biztosítási összegeket a lenti táblázatok tartalmazzák.

Baleseti csomag (alap)

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában) 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában) 7 500 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 Ft
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft

*A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.
**A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

 

Kórházi csomag (kiegészítő)

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól*** 750 Ft
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól*** 1 500 Ft

***A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

 

Műtéti csomag (kiegészítő)

Biztosítási szolgáltatás***
Műtéti esetekre szóló biztosítás
Biztosítási összeg
kis műtét 18 750 Ft
közepes műtét 37 500 Ft
nagy műtét 75 000 Ft
kiemelt műtét 150 000 Ft

***A biztosító kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

 

Mennyibe kerül?

A biztosítási díjat a csomagok, az egyéni vagy családi fedezet választása, illetve az egységek száma határozza meg. A fenti csomagok 1 egységére vonatkoztatott havi biztosítási díja az alábbiak szerint alakul.

Biztosítási szolgáltatás Egyéni fedezet díja Családi fedezet díja
Baleset csomag (alap) 250 Ft 500 Ft
Kórházi csomag (kiegészítő) 850 Ft 1 700 Ft
Műtéti csomag (kiegészítő) 250 Ft 500 Ft

A baleseti csomag mellé opcionálisan kórházi és műtéti csomag választható.

 

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Amennyiben káresemény történik, azt írásban 30 napon belül jelenteni kell az Alfa Biztosító részére (Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 1091 Budapest Üllői út 1. Csoportos Biztosítások Üzletág vagy csoportos-biztositasok@alfa.hu). A kárbejelentéshez szükséges dokumentum az Alfa Biztosító +36 1 476-5612 telefonszámán kérhető vagy letölthető a alfa.hu/jadran-mart oldalról.

 

Hogyan igényelhető a biztosítás?

A biztosítás kizárólag a Jadran-Mart Kft. személyes biztosításközvetítői segítségével köthető meg, a Jadran Gondoskodás Klub tagjaként. A biztosítás egy csoportos biztosítás, amelyben a szerződő a Jadra-Mart Kft, a biztosítottak pedig erre irányuló nyilatkozatukkal csatlakoznak a csoportos biztosításhoz. Emiatt a biztosítottak biztosítási kötvényt nem kapnak, a biztosítotti viszonyt a kitöltött Biztosítotti Nyilatkozat és a csatlakozást követően kapott tájékoztató igazolják.

A Jadran-Mart Kft. a nyilatkozatok befogadásához, annak rögzítéséhez és archiválásához, az áthárított díj csoportos beszedéssel történő befogadásához,rögzítéséhez, az ügyfél kérdéseinek megválaszolásához, a biztosítás megszűnésére vonatkozó nyilatkozat előállításához közreműködőként a Harmen Agent Kft.-t (székhely: 1237 Budapest, Árvíz utca 21., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-197708) veszi igénybe, amely adatkezelőként járt el.

 

Hogyan mondható le a biztosítás?

Ha Ön korábban csatlakozott a csoportos biztosításhoz, és szeretné biztosítási fedezetét megszüntetni, akkor az erre vonatkozó szándékát a szerződő Jadran-Mart Kft. részére kell jelezni az gondoskodas@jadranmart.hu e-mail címen vagy a Jadran-Mart Kft. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 7. postacímen. A megszüntetés csak hónap végi hatállyal történhet. A lemondás kézhezvételét a Jadran-Mart Kft visszaigazolja Önnek.

A biztosítás részletes feltételeit és a tájékoztatót a “Kapcsolódó dokumentumok” alatt találja.

 

Kárbejelentő nyomtatványok:

Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek